มอบทุนการศึกษาคุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู


ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2560 13:43:03     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 21

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 คุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวรุ่งอรุณ กุยวารี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวและส่งต่อแก่นางสาวรุ่งอรุณ กุยวารี นักศึกษาทุน พร้อมนี้ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู เพื่อแสดงความขอบคุณที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ การกองแนะแนว ฯ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

กรมการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

14/9/2560 15:34:09
16

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศึกษาดูงานมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

14/9/2560 10:46:50
9

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560

14/9/2560 10:03:18
7

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

28/8/2560 17:12:31
23

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฏาคม 2555 ประจำปีการศึกษา 2560

28/8/2560 17:10:38
31

มอบทุนการศึกษาคุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู

21/6/2560 13:43:03
22

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

21/6/2560 13:40:23
23

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

14/6/2560 9:35:19
338

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท ประจำปีการศึกษา 2560

14/6/2560 9:34:38
228

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน" ระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2560 16:11:32
26