มอบทุนการศึกษาคุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู


ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2560 13:43:03     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 คุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวรุ่งอรุณ กุยวารี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวและส่งต่อแก่นางสาวรุ่งอรุณ กุยวารี นักศึกษาทุน พร้อมนี้ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู เพื่อแสดงความขอบคุณที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ การกองแนะแนว ฯ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์เยี่ยมและพบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

9/11/2560 13:30:39
9

ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

8/11/2560 15:22:18
7

พิธีมอบทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560

8/11/2560 14:43:53
9

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

8/11/2560 13:54:03
7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ และกองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 11 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

6/11/2560 15:05:19
8

มอบทุนการศึกษากองทุนประพัฒน์-โสภา สิทธิสังข์ และทุนการศึกษากองทุนโสพัฒนา สิทธิสังข์

22/9/2560 16:20:30
30

มอบทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 และทุนการศึกษาบ้านนอกคอกนา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54

22/9/2560 14:27:07
30

ศึกษาดูงานศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22/9/2560 13:56:23
20

การบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและเครือข่าย" โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

22/9/2560 11:43:02
16

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

22/9/2560 10:14:44
23