มอบทุนการศึกษาคุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู


ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2560 13:43:03     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 69

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 คุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวรุ่งอรุณ กุยวารี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวและส่งต่อแก่นางสาวรุ่งอรุณ กุยวารี นักศึกษาทุน พร้อมนี้ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู เพื่อแสดงความขอบคุณที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ การกองแนะแนว ฯ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

15/2/2561 9:32:04
34

มอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

31/1/2561 15:58:11
49

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

24/1/2561 15:10:29
61

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

28/12/2560 13:35:06
61

โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2560

18/12/2560 15:04:05
70

นักเรียนในทุนพระราชานุเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18/12/2560 14:55:02
81

พิธีทำบุญศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS)

6/12/2560 16:25:17
61

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์เยี่ยมและพบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

9/11/2560 13:30:39
63

ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

8/11/2560 15:22:18
63

พิธีมอบทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560

8/11/2560 14:43:53
68