มอบทุนการศึกษาคุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู


ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2560 13:43:03     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 85

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 คุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวรุ่งอรุณ กุยวารี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวและส่งต่อแก่นางสาวรุ่งอรุณ กุยวารี นักศึกษาทุน พร้อมนี้ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู เพื่อแสดงความขอบคุณที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ การกองแนะแนว ฯ ชั้น 3 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

คณะทำงานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14/6/2561 13:24:41
16

กิจกรรมบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการให้คำปรึกษา" แก่บุคลากร คณะกรรมการหอพัก และนักศึกษาเครือข่าย

13/6/2561 15:33:36
16

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่า

13/6/2561 14:53:13
13

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

24/4/2561 9:20:25
32

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

15/2/2561 9:32:04
74

มอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

31/1/2561 15:58:11
116

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

24/1/2561 15:10:29
109

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

28/12/2560 13:35:06
126

โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2560

18/12/2560 15:04:05
114

นักเรียนในทุนพระราชานุเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18/12/2560 14:55:02
144