มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2560 10:03:18     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 399 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560 โดย คณะอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษา "ม.น.ข."ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ม.น.ข. ปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ผลจากการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 คือ ทุนนวฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) และทุนทั่วไป สำหรับนักศึกษาหญิง 2 ปีสุดท้าย จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ข่าวล่าสุด

กรมการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

14/9/2560 15:34:09
16

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศึกษาดูงานมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

14/9/2560 10:46:50
9

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560

14/9/2560 10:03:18
8

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

28/8/2560 17:12:31
23

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฏาคม 2555 ประจำปีการศึกษา 2560

28/8/2560 17:10:38
31

มอบทุนการศึกษาคุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู

21/6/2560 13:43:03
22

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

21/6/2560 13:40:23
23

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

14/6/2560 9:35:19
338

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท ประจำปีการศึกษา 2560

14/6/2560 9:34:38
228

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน" ระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2560 16:11:32
26