กรมการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2560 15:34:09     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 81

เมื่อวันที่ 2- 3 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. กรมการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ในการนี้ ได้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เข้าร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ กรมการปกครองได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 22 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา และมีการแสดงจากนักศึกษาที่ได้รับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการของนักศึกษาทุนด้วย

ข่าวล่าสุด

โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

15/2/2561 9:32:04
34

มอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

31/1/2561 15:58:11
49

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

24/1/2561 15:10:29
61

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

28/12/2560 13:35:06
61

โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2560

18/12/2560 15:04:05
70

นักเรียนในทุนพระราชานุเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18/12/2560 14:55:02
81

พิธีทำบุญศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services : DSS)

6/12/2560 16:25:17
61

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์เยี่ยมและพบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

9/11/2560 13:30:39
63

ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

8/11/2560 15:22:18
63

พิธีมอบทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2560

8/11/2560 14:43:53
68