กรมการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2560 15:34:09     ที่มา : งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 15

เมื่อวันที่ 2- 3 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. กรมการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ในการนี้ ได้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวสิรวีธ์ อินจินดา ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เข้าร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ กรมการปกครองได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 22 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา และมีการแสดงจากนักศึกษาที่ได้รับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการของนักศึกษาทุนด้วย

ข่าวล่าสุด

กรมการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาและพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

14/9/2560 15:34:09
16

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศึกษาดูงานมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

14/9/2560 10:46:50
8

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปี 2560

14/9/2560 10:03:18
7

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

28/8/2560 17:12:31
22

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฏาคม 2555 ประจำปีการศึกษา 2560

28/8/2560 17:10:38
30

มอบทุนการศึกษาคุณครูสมบูรณ์ ศิธราชู

21/6/2560 13:43:03
21

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

21/6/2560 13:40:23
23

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

14/6/2560 9:35:19
338

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ดาสโก้ จำกัด และเครือข่ายของบริษัท ประจำปีการศึกษา 2560

14/6/2560 9:34:38
228

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน" ระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/5/2560 16:11:32
26